Telefoon: 03 230 81 81

Wachtdienst in de apotheek: wat verandert er?

De ministerraad van de regering in lopende zaken keurde eind vorige week het wetsontwerp goed dat de vergoeding van de apotheker van wacht zal hervormen. Dat ontwerp van Koninklijk Besluit moet nu de volgende stappen van de wettelijke procedure doorlopen, voordat de wet effectief wordt gewijzigd. Met andere woorden: voorlopig blijft alles bij het oude.

Momenteel verandert er nog niets!

In maart communiceerden verschillende media al over de veranderingen die op til waren rond de vergoeding van de apotheker van wacht, toen ontslagnemend minister De Block de hervorming aankondigde met een persbericht. Ook toen werd niet altijd duidelijk gesteld dat die veranderingen niet meteen ingaan, omdat de procedure voor een wetwijziging verschillende maanden kan duren. Kortom: vandaag is nog niets veranderd. Als je buiten de normale openingsuren (’s nachts, op zon- en feestdagen) naar een apotheek van wacht gaat, dan gelden tot nader order de volgende regels:

  • Als je een terugbetaald geneesmiddel komt halen dat door een arts voorgeschreven is en door hemzelf of door de apotheker als ‘dringend’ bestempeld wordt, dan bedraagt het wachthonorarium 5,32 euro. Je hoeft dat bedrag echter niet zelf te betalen, omdat het volledig gedekt wordt door de ziekteverzekering.
  • In alle andere gevallen (niet-dringend voorschrift, geneesmiddelen die niet terugbetaald zijn, geneesmiddelen vrij van voorschrift, andere producten, …) moet je zelf een wachttoeslag betalen en staat het de apotheker vrij om de hoogte van dat bedrag te bepalen, op voorwaarde dat het ‘redelijk’ is en dat het goed zichtbaar is aangeduid.

Je kan die toeslag gemakkelijk vermijden door aankopen die niet echt dringend zijn tijdig te doen of uit te stellen. De apotheek van wacht is er voor alle dringende medicatie, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Voor alle andere diensten en producten helpt je apotheker je graag verder tijdens de normale openingsuren.

Bron: apotheek.be
Author Info

Michaël Dehaen